Изработване и възстановяване на плъзгащи лагери с калаени композиции– основни, биелни, кръстоглави.