Производство на резервни части за машини и съоръжения, използвани в опаковъчната, химическата, нефтопреработвателната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост и селско стопанство (помпени детайли: тяло спирално, колело работно, капак смукателен; компресори; редуктори и др.).

Изработват се както конвенционални резервни части, така и резервни части, изискващи прилагането на инженерни пресмятания и високи технологии.