Фирмата “Стилтех инженеринг” ЕООД е създадена през 2001 г. в гр. Варна.

Дейността й е свързана с пройзводството на резервни части от черни и цветни метали, инженерни пластмаси и др. материали, за машини и съоръжения, използвани в опаковъчната, химическата,нефтопреработвателната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост и селско стопанство (напр. помпени детайли: тяло спирално, колело работно, капак смукателен; компресори; редуктори и др.) Изработват се както конвенционални резервни части, така и резервни части, изискващи прилагането на инженерни пресмятания и високи технологии.

За пройзводството им се използва собствен машинен парк.

Фирмата разполага с високо квалифицирани кадри.

При нас получавате компетентна консултация относно сплавите, от които се произвеждат изделията, и за процеса на производство – от суровия материал до термообработката.

Основни наши дейности са:

1. Отливане на заготовки за детайли от :

А. Корозоустойчиви (аустенитни,дуплекс) неръждаеми стомани.

Б. Топлоустойчиви неръждаеми стомани;

В. Чугуни:сив, неръждаем, топлоустоичив,износоустойчив и др.

Г. Медни сплави: бронзи – калаени, калаено-оловни, алуминиеви и др.

2. Термообработка на отливки и детайли;

3. Механична обработка;

4. Изработване и възстановяване на плъзгащи лагери с калаени композиции.